మోడల్ స్కూల్ ఉద్యోగుల కు PRC తీపికబురు…..

మోడల్ స్కూల్ ఉద్యోగుల కు తీపికబురు…..
పిఆర్సీ ఫైల్ పై సీఎం సంతకం చేశారు.ఇందుకు సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు.
రేపు సీఎం గారి చిత్రపటానికి కి ప్రతి జిల్లాలో పాలాభిషేకం చేయాల్సిందిగా మిత్రులకు సూచన.
ఇది నిజంగా శుభదినం,ప్రతి ఒక్కరి కృషి ఇది ,అందుకే ఈ ఉద్వేగం, ఆనందం,మన స్కూల్ లను ప్రభుత్వ ఆంగ్ల మాధ్యమం లో లీడర్ గా ఎదగడంలో కృషి,పట్టుదలను కొనసాగిద్దాం,ఒకే సంఘం కాకపోయినా ఒక్కటి గా కృషి చేసిన సంఘాలకు ,సోదర టీచర్ సంఘాలకు ,ఎమ్ఎల్సీ లకు ,ఆర్. కృష్ణన్న కు ,ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు. దీనికై(పి.ఆర్.సి) కృషి చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయ పూర్వక ధన్యవాదాలు……
                 ———————————–.TMSTA State Committee
pRC ScrolingPRC SCROLLING IN T NEWS

TMSTA …FLASH FLASH:

TMSTA …FLASH FLASH:
=====================
GOOD NEWS for Model School family members EC meeting was just now completed …resolutions was made by EC onfollwing issues..
1.SERVICE RULES was approved and sent to GAD
2.CPS was approved by EC and Govt
=== TMSTA STATE COMMITTEE

ఆదర్శ అధ్యాపక మిత్రులకు ధన్యవాదాలు

ఆదర్శ అధ్యాపక మిత్రులకు ధన్యవాదాలు :
===============================
ఈ నెల నాల్గవ తేదీ టి.ఎమ్.ఎస్.టి.ఎ చలో డైరెక్టరేట్ మొదలుకొని …తొమ్మిదో తేదీన నిర్వహించిన ఛలో కలెక్టరేట్ వరకు వివిధ రూపాల్లో నిరసనలు….క్లాసు బాయ్కాట్సు…మాస్ లీవ్సు…ఛలో కలెక్టరేట్సు …లకు మనఃస్ఫూర్తిగా సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు….
మనకు రావాల్సిన ప్రయోజనాలు….పూర్తిగా వచ్చేవరకు టి.ఎమ్.ఎస్.టి.ఎ…మన అందరి తరపున పోరాడడానికి ఎల్ల వేళలా సంసింద్ధంగా ఉందని తెల్పుతూ….శతకోటి నమస్కరాలతో….సదా మీ తోడ్పాటుతో….మీ తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్ టీచర్సు అసోసియేషన్(టి.ఎమ్.ఎస్.టి.ఎ.) రాష్ట్ర కమిటీ

Today 11/2/2016 TMSTA News:

Today 11/2/2016 TMSTA News:
==============================
Today 11/2/2016 evening…TMSTA State team met Dr.Ashok sir IAS,commissioner of Board of intermediate Education Telangana regarding practical examiner,DO,CS and Spot valuation Duties to model school PGTs…sir responded positively and gave assurance to allot the duties…from TMSTA state committee members K.Babu,B.Dhanunjay
Inter repre